فرمان بازی

شارژی با 24حالت مختلف

فورس فیدبک دو موتوره بانمایش‌دهنده وضعیت دور موتور

گردش 900 درجه به طرفین با شوک

InstagramTelegram
go to top